महानगरपालिकाको सुचन
0
कुल परीक्षण गरिएको
0
कुल संक्रमित
0
कुल स्वस्थलाभ
0
कुल मृत्यु