जन प्रधिनिधिको सम्पर्क नं.

क्र नामपदसम्पर्क
भीम पराजुलीमेयर९८५२०२२६४६
इन्दिरा कर्कीउप-मेयर९८४२९२७७९४

नाम

वडा नं.

पद

सम्पर्क

उद्दव अर्यल

अध्यक्ष

९८५२०३४४९४

कुमार  पोखरेल

अध्यक्ष

९८४२०२७९५१

बिनोद बस्नेत

अध्यक्ष

९८५२०२७६०६

देवेन्द्र पोखरेल  

अध्यक्ष

९८५२०५४३६७

मिन कुमार आचार्य  

अध्यक्ष

९८५२०२७१२२

बिजयअ कामत    

अध्यक्ष

९८५२०३२९२२

मधुबाबु तिवारी

अध्यक्ष

९८५२०२०६७७

निश्चल अर्याल  

अध्यक्ष

९८४२२४४३०७

बिश्वनाथ भगत  

अध्यक्ष

९८५२०२८१४८

माधवराज वाग्ले  

१०

अध्यक्ष

९८६२०७५६५९

तिर्थेन्द्र नेउपने 

११

अध्यक्ष

९८५२०२९९७७

हिरालाल कमत 

१२

अध्यक्ष

९८४२२५०६१५

झारिलाल महतो 

१३

अध्यक्ष

९८४२०८५६६१

महिचन्द्र यादव  

१४

का.  अध्यक्ष

९८४२०४५३१८

असलम आलम 

१५

अध्यक्ष

९८५२०३६१७०

मजोज सुब्बा 

१६

अध्यक्ष

९८५२०२८२९९

समिर करम  

१७

अध्यक्ष

९८०४००९९२३

राजदेव यादव 

१८

का.  अध्यक्ष

९८०४३९२१८३

बद्री नारायण सरदार 

१९

अध्यक्ष

९८४२२५९७६